Doctors login

Badania i rozwój

Firma Croma kładzie duży nacisk na prowadzenie podstawowych badań, rozwój produktów oraz rozwój kliniczny, wykorzystując do tego celu własne zespoły badawcze.

Obecnie Croma inwestuje prawie 30 procent rocznych obrotów w badania i rozwój produktów medycznych, farmaceutycznych i kosmetyków.

Drugi ośrodek badawczy w Tulln (Austria) służy jako inkubator biotechnologiczny i skupia się na opracowaniu nowego sposobu syntezy polimerów.

Ponadto Croma utrzymuje współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytutami badawczymi.

Własne laboratoria badawcze mają wiele korzyści: Zapewniają one stałą jakość w opracowywaniu bezpiecznych i skutecznych produktów, a także terapii.

Zakres kompetencji firmy Croma jest tak szeroki, że obejmuje cały cykl życia produktu. Działania firmy Croma skupiają się na ocenie bezpieczeństwa, skuteczności oraz korzyści medycznych. Obejmują one tworzenie danych klinicznych w celu pomyślnego rozwoju, rejestracji i komercjalizacji produktów.