Doctors login

Odpowiedzialność społeczna

„Dostrzegając, dajemy nadzieję”

Jako firma farmaceutyczna jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności społecznej. Croma Pharma dzieli się wiedzą i doświadczeniem w celu poprawy standardów zdrowotnych, szczególnie w słabo rozwiniętych regionach świata. Przez wiele lat firma Croma wspierała działającą na arenie międzynarodowej agencję LIGHT FOR THE WORLD, przekazując bardzo potrzebne produkty okulistyczne, a także dzieląc się wiedzą i zasobami ludzkimi.

Agencja LIGHT FOR THE WORLD otrzymała od nas, jako darowizny rzeczowe, leki oraz produkty specjalistyczne naszej produkcji, które są pilnie potrzebne w Afryce do operacji zaćmy Wieloletnia współpraca z LIGHT FOR THE WORLD została uhonorowana wyróżnieniem TRIGOS, najważniejszym wyróżnieniem CSR w roku 2014.

LIGHT FOR THE WORLD to europejska konfederacja krajowych organizacji pozarządowych, działająca na rzecz zachowania wzroku, poprawy jakości życia i propagowania praw osób niepełnosprawnych z biedniejszych regionów świata.

http://www.light-for-the-world.org/