Doctors login

Cercetare și dezvoltare

Croma pune un mare accent pe cercetarea fundamentală, dezvoltarea produselor și dezvoltarea clinică pe plan intern, realizate de propriile sale echipe.

În prezent Croma investește aproape 30% din cifra sa de afaceri anuală în cercetarea și dezvoltarea de produse medicale, farmaceutice și cosmetice.

Un alt centru de cercetare aflat în Tulln (Austria) este folosit ca incubator biotehnic pentru sintetizarea de noi polimeri.

În afară de aceasta, Croma cooperează cu numeroase institute de cercetare naționale și internaționale.

Laboratoarele de cercetare proprii oferă numeroase avantaje: Permit asigurarea în permanență a calității în cadrul procesului de dezvoltare de produse și tratamente sigure și eficiente.

Competența firmei Croma este atât de completă, încât acoperă întregul ciclu de viață al produselor. Repertoriul firmei Croma include evaluarea siguranței, eficienței și beneficiilor medicale ale produselor. Acestea includ crearea de date clinice destinate dezvoltării, înregistrării și comercializării cu succes a produselor.