Doctors login

Imprima

CROMA PHARMA ROMANIA – Societate cu răspundere limitată (SRL)

Sediu social: Cluj-Napoca, str. Garibaldi, nr. 18, județ Cluj

Director General:
Sorin Strimbu, Mag. Martin Schöller and D
ipl.-Ing. Hank Sczerba

Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj: J12/1578/2013

Cod unic de identificare: 31643910

Capital social:  1.406.870 lei (RON).